Czym Jest Regeneracja u Roślin Konopi Indyjskich?

Opublikowane przez Lidia Wenta w dniu

Cannabis to roślina jednoroczna, której życiowy cykl jest ograniczony do jednego sezonu. Po wykiełkowaniu nasion konopi indyjskich następuje faza wegetacyjna tej rośliny, a na końcu faza kwitnienia oraz zbiór plonów. Po zbiorze plonów rośliny marihuany tracą swoje właściwości i obumierają, oprócz jednego wyjątku, gdy w fazie wegetacyjnej, czyli wzrostu, zetniemy sadzonki, czyli klony.

Czy Regeneracja Jest Możliwa w Momencie, Gdy Roślina Znajduje Się Już w Fazie Kwitnienia?

Regeneracja u roślin konopi indyjskich jest szczególnie szybka i rzeczywiście możliwa podczas kwitnienia, co nawet jest dosyć często stosowane. Jeśli jesteś miłośnikiem tej rośliny, czy to w celach rekreacyjnych, leczniczych, czy po prostu z ciekawości, prawie na pewno spotkałeś się z terminem regeneracji.

Regeneracja konopi jest procedurą, którą należy zachować na wypadek sytuacji awaryjnych, takich jak ratowanie cennej rośliny po nieudanej produkcji nasion lub klonów, lub ewentualnie, gdy ważna dla nas roślina cierpi z powodu plagi szkodników lub choroby i koniecznie chcemy ją uratować. W każdym z tych przypadków regeneracja wydaje się być postrzegana jako ostatnia deska ratunku.

Regeneracja marihuany jest niczym magiczną iskrą życia, którą można przysposobić, zastosować, praktykować i z odrobiną wyczucia można również z regeneracji stworzyć nowy sposób uprawy roślin marihuany, który pozwala użytkownikowi w kółko regenerować tę samą roślinę, produkując do 100 średniej wielkości pąków na jeden cykl. Jednocześnie technika ta, jeśli jest stosowana systematycznie, oszczędza energię, miejsce i czas.

Ponadto, jest to szybki sposób uprawy, który gwarantuje zregenerowane pąki już po trzech tygodniach. Wystarczy porównać przyciętą, zregenerowaną roślinę do sadzonki, która przed trzema tygodniami wykiełkowała. Ta przycięta będzie miała z pewnością blisko pół tuzina wyrastających pędów, sadzonka będzie miała nie więcej niż jeden rosnący pęd. Jak widać, nawet na tak wczesnym etapie życia rośliny, regeneracja ma potencjał, aby wyprodukować pięć do sześciu razy więcej niż nasiona.

Ale jak ma się to do jakości i ilości wyprodukowanych pąków? Jak wyglądają i smakują zregenerowane kwiaty i pąki? Czy wykazują jakiekolwiek mutacje, a może inne dziwne cechy? Otóż odpowiedź brzmi: Nie! Są one takie, jak każde inne kwiaty i pąki – genetycznie identyczne.

Nie sugerujemy, aby od razu zastąpić nasiona i systemy oparte na klonowaniu regeneracją, ale jest to metoda, która może być stosowana równolegle z tymi rodzajami upraw. Na przykład, dzięki regeneracji można wyprodukować duże i krzaczaste rośliny matki dla klonów, co poprawia sam proces klonowania i jego wydajność. Umożliwia również masowe zapylanie roślin ułatwiając tym samym uprawę wielu różnych krzyżówek z jednej zregenerowanej rośliny.

Zanim rozważysz skorzystanie z zalet, jakie oferuje regeneracja konopi na własnej uprawie – a należą do nich, między innymi: oszczędność energii, miejsca, składników odżywczych i czasu, podczas gdy roślina jednocześnie produkuje setki pąków w jedynie 30-centymetrowej doniczce – powinniśmy najpierw przyjrzeć się, jak to się dzieje, że regeneracja jest w ogóle możliwa.

Jak Dochodzi do Regeneracji?

Marihuana jest rośliną jednoroczną. To znaczy, że jest ona przeznaczona do życia tylko raz w ciągu jednego sezonu, a następnie umiera. Roślina ta, pod wpływem natury ewoluowała tak, aby służyć jednemu celowi przed swoją śmiercią: produkcji nasion. Proces, w którym roślina wchodzi w ważną fazę kwitnienia (i staje się podatna na zapylenie) jest wyzwalany przez hormony, gdy długość dnia (technicznie znana jako fotoperiodyzm) skraca się do dwunastu godzin dostępnego światła dziennego.

Wszyscy hodowcy doskonale znają owe zjawisko. Chodzi o to, że bodźcem potrzebnym do stymulowania ponownego kiełkowania (regeneracji) jest stabilne 18 godzin światła dziennie (w najlepszym przypadku dłużej). Taka faza nie jest dostępna dla rośliny, gdy przygotowuje się ona do śmierci podczas 12-godzinnego snu (w czasie żniw) w naturalnym środowisku. Możliwe, że regeneracja roślin konopi mogłaby nadal pozostać niezauważona, gdyby ludzie nie zaczęli uprawiać ich w sztucznym świetle – co, biorąc pod uwagę ogromnie długą historię ewolucji tej rośliny, zaczęło się dziać dopiero niedawno.

Oczywiście nie obyło się bez przeszkód, gdyż takie zawsze się zdarzają. Ze względu na to, że idea regeneracji była zawsze traktowana na zasadzie „uda się, albo się nie uda”, nikt jeszcze konsekwentnie nie wypracował najlepszego podejścia. Nie można stosować regeneracji w niezawodny, systematyczny sposób, jeśli nie jest ona czymś pewnym. Ale w jaki sposób można uratować ściętą roślinę? Wyzwaniom tym udało się sprostać po latach uważnej obserwacji, prób i błędów, a odpowiedź uzyskano wprost z samej natury.

Wielu growerów wierzy, że możliwa jest nieprzerwana regeneracja roślin, trwająca nawet przez kilka pokoleń. To znaczy, że można powtarzać ten proces kilkukrotnie na tej samej roślinie. Co więcej, wielu growerom udało się odkryć, że dzięki regeneracji rośliny jest możliwa stopniowa poprawa z pokolenia na pokolenie jakości rośliny i to nie są żadne czary, tylko po prostu solidne ogrodnictwo.

Regeneracja marihuany jest w obecnych czasach najlepszym miejscem, na rozwój dobrze zaprojektowanego, celowego i opłacalnego systemu do uprawy znakomitych i wysokowydajnych konopi. Mamy teraz dostęp do lepszego oświetlenia, lepszej gleby i posiadamy większą wiedzę na temat tych roślin niż kiedykolwiek wcześniej. Nadszedł więc czas, aby sięgnąć po koncepcję regeneracji i ją zastosować.

Kiedy Regeneracja Roślin Jest Możliwa?

Hodowcy marihuany zazwyczaj chcą zapewnić swoim roślinom optymalne warunki wzrostu i za wszelką cenę unikają powstanie stresu dla rośliny. Czy wiesz, dlaczego niektórzy hodowcy wprowadzają kwitnące rośliny konopi z powrotem do fazy wzrostu? Hodowcy, którzy regularnie uprawiają pełnosezonowe rośliny konopi, zazwyczaj podczas fazy wzrostu pobierają z rośliny matki sadzonki, czyli klony. W ten sposób będą mogli starannie wybrać i zachować te fenotypy, które ich najbardziej interesują. W ten sposób zachowuje się genetykę, aby ponownie zasadzić tę samą odmianę.

Czasami zdarza się jednak tak, że z powodu braku miejsca, czasu, czy po prostu przez nieuwagę, można przegapić moment na ścięcie klonów. W celu uzyskania konkretnej genetyki hodowca zastosuje, nawet nieświadomie, metodę regeneracji. W ten sposób utrzymuje się roślinę w fazie wzrostu, aby pobrać z niej sadzonki, czyli klony.

Jeśli w pomieszczeniu do uprawy występuje problem z fotoperiodą roślin matek, to w takim wypadku bardzo pomocna może okazać się właśnie regeneracja roślin. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy bardziej wrażliwe odmiany zakwitają wcześniej, ponieważ otrzymują mniej światła. Istnieją różne metody regeneracji konopi, takie jak wycinanie klonów z roślin kwitnących lub revegging, czyli ponowne wprowadzenie kwitnących już roślin w fazę wzrostu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog o uprawie marihuany, porady i informacje o konopi
Copyright © Uprawa-Marihuany.com