Metale Ciężkie w Marihuanie

Opublikowane przez Lidia Wenta w dniu

Konopie indyjskie mogą zawierać ołów i kadm. Niedawne badanie z USA wykazało zwiększone narażenie na metale ciężkie u osób zażywających konopie indyjskie.

Aby roślina konopi rosła i rozwijała się, potrzebuje więcej niż tylko wodę i światło. Kluczowe znaczenie dla zapewnienia roślinie wystarczającej ilości składników odżywczych ma również odpowiednia gleba. Jednak w zależności od stanu gleby do rośliny przez glebę mogą przedostać się niepożądane substancje, takie jak toksyczne metale.

Zespół badawczy kierowany przez Tiffany Sanchez zbadał przypuszczenia, że marihuana może być bagatelizowanym źródłem metali ciężkich. Dane z reprezentatywnego badania zdrowotnego przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych potwierdziły to podejrzenie.

Wykrywanie Metali Ciężkich we Krwi i Moczu

Naukowcy zbadali krew i mocz łącznie 7254 osób na obecność różnych metali ciężkich. Niektórzy palili marihuanę, inni palili papierosy, a jeszcze inni byli abstynentami. Wiadomo już, że palenie tytoniu powoduje wysokie stężenie metali ciężkich. Wiadomo również, że konopie indyjskie są często spożywane razem z tytoniem.

Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu same konopie indyjskie przyczyniają się do zanieczyszczenia metalami ciężkimi, porównano cztery grupy: jedna grupa spożywała tylko konopie indyjskie, a druga paliła tylko papierosy. Trzecia grupa składała się z osób, które nie używały tytoniu ani konopi indyjskich, a czwarta grupa całkowicie składała się z abstynentów.

Zależność Dawka-Efekt Między Narażeniem na Metale Ciężkie a Zażyciem Konopi Indyjskich

Zarówno u osób palących tytoń, jak i spożywających konopie indyjskie stwierdzono podwyższone stężenia kadmu i ołowiu we krwi i moczu w porównaniu z osobami, które nie palą. Dotyczyło to również osób, które spożywały wyłącznie konopie indyjskie. Autorzy badania oceniają zatem, że regularne zażywanie konopi indyjskich jest jak dotąd bagatelizowanym źródłem szkodliwych dla zdrowia metali ciężkich.

Potwierdza to również odkryta zależność dawka-efekt: im częściej ludzie palili marihuanę i im krótsza była ich ostatnia konsumpcja, tym większe były ich obciążenia metalami ciężkimi. Co ciekawe, kobiety miały wyższy poziom kadmu w moczu niż mężczyźni, mimo że paliły tyle samo. Naukowcy przypuszczają, że kobiety przyswajają więcej kadmu niż mężczyźni ze względu na różnice biologiczne.

Zwiększone Zagrożenia Dla Zdrowia Związane z Ołowiem i Kadmem

Zwiększone zanieczyszczenie ołowiem i kadmem może być szkodliwe dla zdrowia. Kadm jest znany między innymi z tego, że zakłóca mechanizmy naprawy DNA. Może to prowadzić do zwiększonej liczby mutacji komórkowych, co z kolei może prowadzić do powstania nowotworu. Ołów jest również uważany za szkodliwy dla zdrowia. Uszkadza on naczynia krwionośne i sprzyja chorobom płuc i uszkodzeniu nerek.

Warunki Uprawy Są Decydujące

Według oceny zespołu badawczego ilość zanieczyszczeń w roślinie zależy od rodzaju uprawy. Odnoszą się one do badania, w którym konopie indyjskie były uprawiane w kontrolowanych warunkach. W dymie wyhodowanych w ten sposób konopi indyjskich nie wykryto obecności ołowiu. Naukowcy przypuszczają, że stosowanie nawozów niskiej jakości i nawadnianie wodą z zawartością ołowiu może być odpowiedzialne za podwyższone poziomy tych pierwiastków w marihuanie.

Źródła:
McGraw, K. E., Nigra, A. E., Klett, J., Sobel, M., Oelsner, E. C., Navas-Acien, A., Hu, X. & Sanchez, T. R. (2023). Blood and Urinary Metal Levels among Exclusive Marijuana Users in NHANES (2005–2018). Environmental Health Perspectives, 131(8), 087019.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog o uprawie marihuany, porady i informacje o konopi
Copyright © Uprawa-Marihuany.com