Idealny Poziom EC Dla Roślin Konopi Indyjskich

Opublikowane przez Lidia Wenta w dniu

Woda z kranu nie wszędzie jest taka sama. Składniki w niej zawarte są zawsze różne, przez co też i rolnicy muszą wiedzieć, jaką wodę dostarczają swoim roślinom. Skład składników odżywczych wpływa przede wszystkim na zdrowie, wzrost i wydajność rośliny, dlatego zbadanie roztworu odżywczego przy uprawie zdrowych i wydajnych roślin jest absolutnie konieczne.

W przypadku roślin konopi indyjskich growerzy powinni zwracać szczególną uwagę na zbilansowane i odpowiednio dobrane składniki odżywcze, aby uniknąć niedokarmienia lub przekarmiania roślin. Pamiętaj, że roślina, która otrzymała zbyt mało lub zbyt dużo składników odżywczych będzie miała wielkie trudności, żeby wyzdrowieć.

Na Czym Polega Poziom EC Przy Uprawie Roślin Konopi Indyjskich?

Czysta destylowana woda nie jest dobrym przewodnikiem elektrycznym. Woda wodociągowa zawiera zazwyczaj wystarczającą ilość związków z jonami H+ i Cl-, które przewodzą prąd prawie tak samo, jak w metalowym kablu. Ponadto składniki odżywcze stosowane w rolnictwie przyciągają więcej jonów naładowanych dodatnio i ujemnie, które z kolei wzajemnie się przyciągają.

Jeśli do wody do podlewania dodamy składników odżywczych, to zwiększymy jej przewodność elektryczną, a skoncentrowana ilość składników odżywczych w wodzie stworzy płyn, który lepiej przewodzi prąd. Przewodność ta jest mierzalna, a jej wartość wskazuje, ile nawozu znajduje się w cieczy.

Przewodność elektryczną można zmierzyć za pomocą roztworu wodnego i wskazuje ona ilość zjonizowanych soli w wodzie. Najczęściej stosowanymi miernikami pomiaru chemikaliów w wodzie są przewodność elektryczna (EC) i części na milion (ppm). Ta ostatnia jest również nazywana całkowitą skalą rozpuszczonego ciała stałego lub skalą TDC.

Na przewodność elektryczną roztworu (lub ppm) wpływa wiele czynników. Obejmuje to nawadnianie, odparowywanie wody i pobieranie składników odżywczych przez korzenie. W przypadku niedostatecznego podlewania ziemi lub zbyt szybkiego jej wysychania w upalne dni, gdy woda jest pobierana z gleby lub roztworu, przewodność elektryczna ulega podwojeniu lub potrojeniu, co prowadzi do nadmiaru soli w strefie korzeniowej.

Jeśli przewodność elektryczna ulegnie podwojeniu, zawartość sodu będzie prawdopodobnie od czterech do sześciu razy wyższa niż średnia ilość znajdująca się w wodzie wodociągowej.

Wpływ Wysokiej i Niskiej Przewodności Elektrycznej Na Rośliny Konopi Indyjskich

Jeśli stężenie soli jest zbyt wysokie, a przewodność elektryczna roztworu odżywczego wzrasta, komórki rośliny tracą wodę. Pierwszym objawem stresu spowodowanego nadmiarem składników odżywczych są więdnące liście.

Liście mogą stać się twardsze, ciemniejsze i kruche. Rośliny przestają rosnąć i pozostają mniejsze, z mniejszymi liśćmi. Kruche liście są wynikiem zbyt wysokiej przewodności elektrycznej.

Niektórzy komercyjni hodowcy mogą dostarczać swoim roślinom dużo składników odżywczych bez wyrządzania szkód. Rezultatem tego często są kwiaty o cierpkim smaku, który jest spowodowany nadmiarem soli w tkankach roślinnych w fazie kwitnienia.

Z drugiej strony, zbyt niska przewodność elektryczna prowadzi do zwiększenia absorpcji wody przez korzenie. Liście stają się wtedy słabe i miękkie, często jasnozielone lub blade. Jednak łatwiej jest przywrócić równowagę roślin przy zbyt niskiej przewodności elektrycznej niż przywrócić równowagę u roślin o wysoko skoncentrowanych składnikach odżywczych, które są już w systemie.

W Jaki Sposób Mierzy Się Koncentrację Środków Odżywczych Za Pomocą Przewodności Elektrycznej?

Zaleca się, aby zbadać pod kątem chemicznym wodę, którą używamy do uprawy roślin marihuany. Wskaże to nam poziom już zawartych w niej zjonizowanych soli. W twardej wodzie wapń i magnez występują w wysokim stężeniu. Z kolei miękka woda zawiera tak mało zjonizowanych soli, że może być konieczne dodanie do niej wapnia.

Jeśli nie można przeprowadzić analizy wody, zaleca się sprawdzenie przewodności elektrycznej rozpuszczonych ciał stałych, czyli zjonizowanych soli. Specjalne, elektroniczne urządzenie EC do pomiaru przewodności pozwala regularnie sprawdzać poziom rozpuszczonych ciał stałych w roztworze.

Do dokładnego pomiaru przewodności elektrycznej potrzebne są próbki wody ze zbiornika, podłoża uprawowego i odpływu (lub ppm). Jednoczesne oznaczanie wartości EC i pH pozwala zoptymalizować warunki uprawowe roślin. Pomiary powinny być pobierane każdego dnia o tej samej porze i regularnie zapisywać wartości EC i pH.

W normalnych warunkach przewodność elektryczna w podłożu uprawowym i w odpływie powinna być nieco wyższa niż w przypadku roztworu odżywczego w zbiorniku. Jeżeli przewodność elektryczna w podłożu uprawowym jest znacznie wyższa niż w zbiorniku, może to świadczyć o gromadzeniu się soli z nawozu.

Alarmujące wartości EC dla marihuany wynoszą od 0,8 do 1,3 dla sadzonek; od 0,5 do 1,3 dla klonów; od 1,3 do 1,7 w fazie wzrostu; od 1,2-2 w fazie kwitnienia. Różne odmiany konopi mogą wymagać różnych wartości EC.

Jak Korygować Wartości EC i Przy Jednocześnie Utrzymać Koncentrację Składników Odżywczych

Zbyt wysokie wartości przewodności elektrycznej w podłożu uprawowym i odpływie stanowią zagrożenie dla roślin. Jedynym środkiem zaradczym jest wypłukanie podłoża wodą i dodanie rozcieńczonego roztworu składników odżywczych, jednocześnie pozwalając na to, aby całość spłynęła. Następnie należy zastąpić je nowym, zbilansowanym roztworem odżywczym.

W wyniku spływu nadmiar nawozu w glebie znika. Po każdym nawadnianiu należy pozwolić, aby co najmniej 20% roztworu odżywczego spłynęło z pożywki. To znacznie zmniejsza ryzyko gromadzenia się soli. Aby zmniejszyć przewodność elektryczną, po prostu zwiększ odpływ roztworu do 30%. Dodanie nawozu i zmiana roztworu odżywczego zwiększa przewodność elektryczną.

Odparowanie wody zwiększa stężenie składników odżywczych. Regularnie dodawaj wodę do roztworu odżywczego, aby zrównoważyć ilość wody zużywanej przez rośliny. Powinieneś codziennie mierzyć przewodność elektryczną i dostosowywać roztwór odżywki do wszelkich zmian warunków uprawy. Jeżeli temperatura zewnętrzna przekracza normalny poziom, przewodność elektryczna powinna zostać obniżona.

Przewodność Elektryczna w Hydrokulturach

Dla upraw hydroponicznych wartość EC jest znacznie ważniejsza niż dla innych metod uprawy roślin konopi indyjskich. Kultura hydroponiczna i aeroponika wykorzystują inne źródło składników odżywczych i wymagają dokładnego dopasowania zawartych w niej substancji chemicznych do wartości nawożonej wody.

Najlepszym sposobem uniknięcia problemów jest wysuszanie instalacji nawadniającej i regularne podawanie świeżego roztworu odżywczego. Zbiornik zawsze powinien być dobrze napełniony, a aby utrzymać poziom EC w zbiorniku, należy dodawać odżywek.

Automatyczne napełnianie mniejszych zbiorników zapewnia, że roztwór składników odżywczych w pojemniku będzie zrównoważony. Przepłukiwanie systemu łagodnym roztworem odżywczym przez godzinę lub dłużej, podczas gdy zbiornik jest wymieniany, zapobiega niedoborom składników odżywczych nawet przez krótki czas.

Filtr odwróconej osmozy usuwa jonizowane sole z wody wodociągowej. Ten rodzaj filtrów zwiększa jakość wody poprzez filtrowanie wszelkich nagromadzeń soli. Prowadzi to do lepszego wchłaniania składników odżywczych przez korzenie. Jeżeli wartość EC wody wodociągowej wynosi 0,3 lub więcej, woda, przed dodaniem składników odżywczych, powinna przejść przez filtr odwróconej osmozy.

Jakość wody jest bardzo ważna i wymaga trochę pracy. Zawsze pamiętaj, że dla każdej metody uprawy i każdej odmiany konopi oraz jej optymalnego wzrostu i kwitnienia istnieje idealna wartość EC.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog o uprawie marihuany, porady i informacje o konopi
Copyright © Uprawa-Marihuany.com